ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่ง LS FIGHTING WAR 2012 ทั้ง 32 ทีม

   

ก่อนอื่นจารย์ต้องขออภัยน้องๆ นะครับที่ประกาศรายชื่อช้าไป 1 วัน เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าผู้เข้าแข่งทั้ง 32 ทีม
มีใครกันบ้าง โดยจารย์จะแบ่งออกเป็น 8 Group โดยแต่ละ Group จะมีทั้งสิ้น 4 ทีม ทีมละ 3 คนนะจ๊ะ

  • ทีม Number 8, Number 14, Number 17 สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อทีมได้ที่ E-Mail : lostsagaevent@support.asiasoft.co.th เนื่องจากตอนสมัครไม่ได้ใส่ชื่อทีมมาจารย์เลยใส่ชื่อทีมให้ก่อนจ้า
ชื่อทีม ชื่อ-นามสกุล ชื่อตัวละคร
THE-Avengers  คุณ พีรพล ตั้งอัครวณิช  MonkeyShoOT
 คุณ เฉลิมเกียรติ ไชยศรี  kaitong8e88
 คุณ ชวกรณ์ อัมพรแก้วตระกูล  Robotx
 คุณ สุธาเทพ จ้อยรักสกุล (สำรอง)  MooHamCheese
M ใหญ่
 คุณ อรัณย์ธรรม ธิราชเกื้อกูล  ๐My2teRy๐
 คุณ ศิขรินทร์ พงษ์สมบัติ  Mr๑l2oMancE
 คุณ อดิเทพ กลิ่นประชุม  MrTedDyBear
 -
Uss  คุณ ศิขริน สันธิศิริ  MonSterking
 คุณ ณัฐพงษ์ ทิพย์กำเนิด  CaSaN๐Va
 คุณ นชนินท์ ใจมา  ข้ออ้าง
 -
WoohOo  คุณ ธนดล โพธิ์สุทธิ์  zSLatEneRz
 คุณ ศิวกร โพธิ์สุทธิ์  zSLasHneRz
 คุณ ศรัณย์ รัตนสำอางค์  AtoMiZe
 -
Reflect  คุณ ชลวิทย์ เคาราพาพงษ์  WRLonely
 คุณ สมชาย ชาติดี  mamakub
 คุณ ธนาทร  ToKmiJRazer
 คุณ รัฐ เรืองพานิชภิบา (สำรอง)  l2athchy
Phone Braver 7  คุณ เจริญทรัพย์ อูแก้ว  ฉันเปนไคร
 คุณ พงศ์ศิริ อดิพญากุล  ปีปีโป
 คุณ พีรพัฒน์ แต่งเลียน
 คุณ ฤทธีเกียรดอ บุ ญการินทร์ (สำรอง)  pondyui1
Bromonzytion  คุณ วโรดม แพทยานนท์  I3roWniez
 คุณ วิธิสรรค์ พรหมอริยวงศ์  zFrenZy
 คุณ ณัฐชนนท์ ขวัญใจสกุล  ETSoution
 คุณ พัทธนันท์ ชัยพัฒนาวรรณ (สำรอง)  LemOnCake
ก้างปลาตะลุมบอน  คุณ ภูมิพลัง กล่ำประทุม  Yuan001
 คุณ พัชรพล กลัดกลิ่ม  ๑l3adBoy๑
 คุณ ศุภลักษณ์ อารีรอบ  thethird
 คุณ พัสกร ฉัตรชัยเดช (สำรอง)  ยมทูตตบกาก
l2PG  คุณ รวีวัฒน์ ธนชัยสกุล  เด็nเตียน
 คุณ รวีวิทย์ ธนชัยสกุล  l3uNely
 คุณ วิทวัส แสงพงษ์  Love๐M
 คุณ กิตติธน คำวัง (สำรอง)  ชามะนาว
ป.ปลาอยากลุย !!  คุณ พีรกร ทองช่วย  โป๊ะ
 คุณ ปพนชิต ทองช่วย  ปฺ๊ะ
 คุณ ปิยภัทร ทองช่วย  ปฺึก
 คุณ ณัฐกมล สว่างอารมณ์ (สำรอง)  ปรี๊ด
AngleWing  คุณ ภนัฐพงศ์ พรหมบุญตา  YUSEY
 คุณ สุรสิทธิ์ เยื่อปุย  คุโระจัง
 คุณ ธนาโชติ อุทัยอ่วม  JusticeHero
 -
DokaponKD  คุณ สิงห์เพ็ชร ขันชีกรด  nOngBrand
 คุณ ธนดล จันทร์สิทธิพงศ์  oงค์ชายนาย
 คุณ สิรภพ หมื่นดารา  IISquitPidII
 -
สี่หรอยสอยห้าหมื่น  คุณ ศิวกุล เปรมเดชา  KDEE-HIU
 คุณ สุริยพล จอมเที่ยง  LittleDevil
 คุณ ประวิทย์ ผดุงถิ่น  BloodyMonday
 คุณ เมรญา กิ่งจ้อ (สำรอง)  LittleEvil
Number 14  คุณ พุฒิพงศ์ วิริยะวงศ์สมุทร  INNOSEN
 คุณ ธนายุทธ ไกรวงษ์  BaDY-zAMOvE
 คุณ ศิวกร ปิ่นทอง  ponkus
 -  
Victory for the brave  Rapidisorn Tiwutanon  Sanjijin
 Techin Kowprasert  iZarDTOMKunG
 คุณ ทวีเกียรติ ทรัพย์ปรุง  บ้านนอกจ้า
 คุณ กฤษฏ์ ทรัพย์สินสมุทร (สำรอง)  krit3
TeddyBear  คุณ ธนภัทร ลีนาวงศ์  Terkisz
 คุณ ศรายุทธ นาคปฐมกุล  LAPIIZ
 คุณ ชญานิน อินทมณี  Arcana
 คุณ วรกาญจน์ พรึงพัฒนพงษ์ (สำรอง)  ZaintaliE
Number 17  คุณ สมพุฒิ ไวว่อง  00riser00
 คุณ นรพนธ์ ไวว่อง  DOMEEEE
 คุณ อนันตโชค จันทร์ยะคาร  Aphorism
 -  
เรนเจอร์มาทำนา  คุณ ปุรินทร์ โกมลปัญญากุล  GreenRIN
 คุณ อภิรักษ์ สุดนา  น้ำเค็ม
 คุณ ธนกฤต พงษ์กลั่นกล้า  ตำนาน
 คุณ ณัฐชานนท์ บุญมา (สำรอง)  Ultraslayer
T.L.48  คุณ วีรเดช เฝดสูงเนิน  TigerKnight
 คุณ นิตินันท์ พันธ์ด้วง  KaKMaPLay01
 คุณ เจษฎา กุจันทร์  JaMangGaZa
 คุณ เพิ่มพูล กาพิมพ์ (สำรอง)  permza5555
HangMan  คุณ พีรวัส เลาหวิวัฒนวงศ์  inw43338
 คุณ สิรวิชญ์ จันทร์เด่นดวง  warm555
 คุณ ศุภณัฐ เเซ่เตีย  TH-beginner
 คุณ ธาดา นพรัตยากรณ์ (สำรอง)  Fozenst
LMT  คุณ ภีรภัทร โภชเจริญ  3abyfirstz
 คุณ พิเชฐ ครองตน  Dominic...•'●
 คุณ สาวนิดา ปิ่นทอง  ULTIMAT3
 -  
ชิเคล็ทส์  คุณ สมพุฒิ ไวว่อง  00riser00
 คุณ อนันตโชค จันทร์ยะคาร  Aphorism
 คุณ นรพนธ์ ไวว่อง  DOMEEEE
 -  
SAGONWAR  คุณ ชาญชล ธรรมประเสริฐ  ท็อบครับ
 คุณ บริวัฒน์ บัวทอง  กากนะงับ
 คุณ ธนวัฒน์ จิระวัฒนากูล  p-ein
 -
ALuMiLize  คุณ ภูมิรพี ผู้พัฒนพงษ์  LuciferSky
 คุณ อนันทพงษ์ ด่านรักสวย  Jobbyza
 คุณ สุธีร์ภัทร จันทร์จินดา  หมาาาา358
 -
ตามหาสตรี  คุณ รุจิพาส โชคชนะชัยกุล  BotheR-Guy
 คุณ ธิติกร ลิ้มวงศ์สกุล  Okaoatto
 คุณ ฉัททันต์ เอกสกุล  fILop-Chez
 คุณ รุ่งโรจน์ แซ่ตั้ง (สำรอง)  oKaRaManGo
พาเสียวอิอิ  คุณ ธีรนัย อิงพงษ์พันธ์  Yashiji
 คุณ วุฒิศักดิ์ นาคปฐมกุล  Las-Vegas
 คุณ วรเมธ กุดัน  wal3akii
 คุณ เอกธนา ปะเสริฐชนะกิจ (สำรอง)  ลาเต้
BabySeepD  คุณ พงศกร สวัสดินาค  nigthtog
 คุณ ทัศพล ผัดผล  เสือคลัง
 คุณ อรรธวิท นาคจุดิ  ทุเรียนกวน
 คุณ คธายุทธ สุขสมบุญ (สำรอง)  เกอร์สินะ
Hamonice  คุณ ธนบดี สำนวนกลาง  thanabodeedo
 คุณ ณรงค์พันธ์ เสมอภาค  bogusนะจ๊ะ
 คุณ อธิเดช เชื้อเพร็ช  jack
 -
NooBKillerS  คุณ พิทวัส ชูเชื้อ  ์NoobBoom
 คุณ โอบบุญ สังข์ศรี  NoobAob
 คุณ โชคชัย รอดสมบูรณ์  NooBChoK4
 -
NowDveil  คุณ ชัยสิทธิ์ แซ่แต้  บอสปวนนรก
 คุณ อัษฎางค์ พิเศษเมธา  ๐๋นํ้ๅหวๅn๐๋
 คุณ ณัฐกมล เพ็ชรฉิม  SeveNSiX
 คุณ ณัฐภัทร กนกนิลุบล (สำรอง)  TheDveil
Panda-Knight  คุณ อุกกฤกฏ์ พิทยาคมกุล  IIพนด้า
 คุณ ชัยสิทธิ์ ศรีอ่อนทอง  ไม่มีข้อมูล
 คุณ สหรัฐ สุ่นสา  GuNoRock
 คุณ กองรบ อินแก้ว (สำรอง)  lIพนด้า
The Lost Forest  คุณ ปฏิภาณ รุ่งสีอำพันทอง  DevilTime
 คุณ กิตติพศ มาลัยเปีย  เวทน้ำแข็ง1
 คุณ ชุติพงศ์ คชศิลา  แพนกวิ้น
 คุณ จิรายุทธ์ บุญอนันท์ (สำรอง)  ธัuวา


  • เริ่มแข่ง วันที่ 14 ก.ค. 55 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปนะครับมาแข่งให้ตรงเวลาด้วยนะครับไม่งั้นถือว่ายอมแพ้นะ
  • น้องๆ สามารถเข้าไปดูตารางการแข่งของแต่ละทีมได้ด้านล่างเลยจ้าจ้า
  • กรณีที่ผู้เข้าแข่งไม่มาแข่งตามที่ทางทีมงานนัดไว้ตั้งแต่ 2 แมตช์ขึ้นไปทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในระงับการแอดของรางวัลแก่ทีมนั้นๆ ในทุกกรณี

 

 

ทีมงาน Lost Saga
อัพเดทข่าว 17 ก.ค. 55
ประกาศวันที่ 11 ก.ค. 55